ดอกกัญชามีประโยชน์

รู้ก่อนปลูก ดอกกัญชามีประโยชน์ อย่างไร?

ดอกกัญชามีประโยชน์_H1

ดอกกัญชามีประโยชน์ เชื่อว่าหลายๆคนคงให้ความสนใจกับกัญชาเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีกฎหมายออกมาคุ้มครองให้สามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรีในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดให้ทำการทุกอย่างได้ 100% แต่ก็ถือว่าได้ปลดพืชชนิดนี้ให้พ้นจากการเป็นยาเสพติด คนที่มีอยู่ในครอบครองก็ไม่ต้องถูกจับอีกต่อไป และหลายๆคนที่ปลูกเอาไว้ที่บ้านก็น่าจะมีความสนใจศึกษาประโยชน์ของต้นกัญชามากขึ้น แน่นอนว่ากัญชาที่เราปลูกกันนั้นมีหลายสายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่แล้วการปลูกก็จะเน้นการนำไปประกอบอาหารเป็นส่วนใหญ่ สำหรับชาวบ้านที่มีจำนวนไม่กี่ต้น รวมถึงตัวผู้เขียนก็มีเอาไว้สำหรับนำเอาไปใส่อาหารเล็กๆน้อยๆเช่นกัน ดอกกัญชามีประโยชน์ใช้ทำยาได้และวันนี้เรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากทุกคน ก็คืออยากให้ทำความรู้จักกับประโยชน์ของดอกกัญชา ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนที่มีทั้งประเด็นมากมาย หลังจากที่มีการนำช่อดอกไปใช้ในทางทางที่ไม่สร้างสรรค์ จนทำให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมก่อนหน้านี้ แต่หลังจากที่มีการปลดล็อคกัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางแพทย์เองก็สามารถพัฒนาและวิจัยดอกกัญชาเอาไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆในทางการแพทย์ได้อีกมากมาย ถ้าใครอยากรู้ว่าดอกกัญชานั้นสามารถช่วยอะไรได้บ้าง ไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันได้เลย

ดอกกัญชามีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

กัญชาหางกระรอกไทย

ในดอกกัญชานั้นเมื่อทำการสกัดเอาสารที่สำคัญออกมา จะได้สารสกัดด้วยกัน 2 ส่วน โดยมีการแยกไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ ดอกกัญชามีประโยชน์พันธุ์หายาก

 • ช่อและดอกกัญชาที่จะใช้ในทางการแพทย์ได้นั้น ไม่สามารถนำมาใช้สดๆได้เลยทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดส่วนแรกที่ต้องการออกมาเสียก่อนโดยสารนั้นมีชื่อว่า CBD (Cannabidiol) บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสารที่มี HTC ที่ทำให้คนเกิดความเคลิบเคลิ้มต่ำไม่ถึง 01 เปอร์เซ็นต์ โดยจะใช้สารตัวนี้ในการวิเคราะห์และทดลองเกี่ยวกับตัวยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำไปพัฒนาเป็นตัวยาที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในอนาคต
 • สารสกัดกัญชาในส่วนที่สอง จะถูกนำมาใช้เป็นสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี CBD (Cannabidiol) เป็นส่วนประกอบหลัก โดยตัวนี้จะมีค่า THC ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้เป็นตัวยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะว่าสารตัวนี้มีสรรพคุณทางยานั่นเอง สามารถรักษาอาการของโรคได้หลายโรค ไม่ว่าจะเป็นอาการลมชัก พาร์กินสัน เป็นต้น โดยหลังจากที่นำไปใช้ผู้ใช้จะไม่เกิดอาการต่อจิตประสาท แม้ว่าจะมีการใช้บ่อยๆก็ไม่ทำให้เกิดการเสพติดเหมือนยาเสพติด ดอกกัญชามีประโยชน์มากที่สุด

            เห็นถึงความมหัศจรรย์ของพืชชนิดนี้แล้วก็อดทึ่งไม่ได้ หลังจากที่มีการเปิดการค้าได้อย่างเสรีในกัญชา เชื่อว่าหลายๆคนเล็งเห็นประโยชน์ที่มีอยู่แน่นอน และไม่เพียงแค่ดอกและใบจะมีประโยชน์เพียงแค่อย่างเดียวนะคะ แต่ว่าส่วนอื่นๆของต้นกัญชาก็ยังเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปทำเงินได้อีก ดังข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อต่อไป

ลำต้น เปลือก แกน มีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ของต้นกัญชา

ดอกกัญชามีประโยชน์มากที่สุด ในส่วนของลำต้น เปลือกกัญชา และแกนกัญชา รวมถึงเส้นใยแห้งในลำต้น สามารถนำไปทำเครื่องนุ่งห่มได้หลากหลายชนิด รวมถึงการนำไปทำกระดาษ หรือเชือกไฟเบอร์ก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับสิ่งทอต่างๆ ต้นกัญชาก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ทุกสัดส่วน หากมีการนำไปใช้ให้ถูกที่ถูกทาง เชื่อว่าการปลูกกัญชาก็สามารถกลายเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก จนทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนและครอบครัวเพียงแค่ว่าก่อนที่จะมีการลงทุนใดๆ ควรศึกษาวิธีการปลูก การดูแล รวมถึงแหล่งจำหน่ายให้ครบถ้วนก่อน หลังจากทีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ทุกคนจะได้ไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางทางในการสร้างรายได้กับพืชเกษตรตัวใหม่นี้ ดอกกัญชามีประโยชน์ช่วยโรงต่าง ๆ

กัญชาสูบได้ไหม สูบอย่างไรจึงถูกกฏหมาย

ดอกกัญชามีประโยชน์ทางไหนบ้าง สำหรับกัญชา-กัญชงที่มีการปลดล็อคตามเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนด สำหรับในรูปแบบของการใช้เพื่อสูบเพื่อความผ่อนคลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในกรณีนี้สามารถทำได้ แต่ต้องสูบในบ้านเรือนของตนเองอย่างมิดชิดโดยไม่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ซึ่งประเด็นนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้รณรงค์หรือแนะนำให้มีการสูบกัญชาเพื่อความผ่อนคลาย ดอกกัญชามีประโยชน์เมาไหม เพราะการนำกัญชามาสูบนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมีแต่จะเกิดโทษอีกด้วย นอกจากนี้ยังไม่สามารถสูบกัญชาในที่สาธารณะได้เนื่องจากกลิ่นและควันจะสร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้แก่ผู้อื่น รวมถึงทางด้านกรมอนามัยยังได้ออกประกาศกำหนดให้กลิ่นกัญชา-กัญชงหรือพืชอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันเป็นเหตุก่อความรำคาญและมีการนำมาใช้ควบคุมการสูบกัญชาด้วย ดังนั้นการสูบกัญชาในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถึงแม้จะมีการปลดล็อคกฎหมายกัญชา-กัญชงหลังจากที่ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยอนุญาตให้สามารถปลูกหรือสูบที่ทำได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่การทำได้แบบเสรี 100% เนื่องจากกัญชาและกัญชงยังถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีพิษภัยและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้สูบจึงจำเป็นที่ต้องควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายในกฎหมายที่กำหนดอยู่ เป็นต้น

กัญชาเป็นยารักษาโรค/ภาวะอาการที่สามารถใช้ยากัญชาได้

6 โรค/ภาวะอาการ ที่สารกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา โดยมีข้อมูลวิชาการสบับสนุนชัดเจน ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 • โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
 • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักน้อย
 • การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

4 กลุ่มโรค / ภาวะ ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสารกัญชา แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง)
 • โรคอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้ประโยชน์
คนที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้
 • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท
 • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต ที่มีอาการรุนแรง
 • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

เว็บข่าวกัญชา :: weedbong420.com