Overdose คือ

Overdose คือ ?

Overdose คือ “No deaths from overdose of marijuana have been reported,”

ในปี 2017 ข้อความนี้คือข้อความที่ปรากฏในหน้าที่  75  ของงานรายงานวิจัยที่มีชื่อว่า Drugs of Abuse ประวัติความเป็นมาของกัญชา

ข้อความนี้เป็นข้อความที่มาจากหน่วยงานป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา The Drug Enforcement Agency (DEA) ซึ่งเป็นข้อความอย่างเป็นทางการที่มีความหมายว่า ไม่ปรากฏหรือพบรายงาน การเสียชีวิตจากการใช้กัญชาเกินขนาด

เหตุผลที่ทำให้เราไม่ Overdose จากกัญชา

สารจากกัญชา THC ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ควบคุมการหายใจของเรา ซึ่งมีความแตกต่างจากยาที่สกัดจากฝิ่น ที่มีตัวรับสารสื่อประสาท ที่อยู่บริเวณที่ควบคุมการหายใจ ซึ่งการใช้กินในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทำให้ เรามีระบบการเดินหายใจล้มเหลว จนกระทั่งเสียชีวิต

ใช้กัญชาเพราะอะไรถึงจะอันตราย

จากการศึกษาค้นคว้า พบว่าโอกาสที่เราจะได้รับสารเกินขนาดได้นั้น เราจะต้องนำเข้าร่างกายในปริมาณที่มากถึง 40,000 เท่า ของฉัน แต่บางรายงานก็บอกว่า คุณต้องเสียบให้อยู่ในปริมาณ  600 กว่ากิโลกรัม ราว ๆ 1500 pounds  ในเวลา 15 นาที ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะทำได้ขนาดนั้นในเวลา 15 นาที ไม่ว่าคุณจะคอแห้งมากสักแค่ไหนก็ตาม

Overdose คือ
overdose คือ

Wax/Dabs สิ่งนี้ก็คือ ยางกัญชาสกัด ซึ่งเป็นการที่เราสกัดเอาสาร THC แบบเทพๆ และเข้มข้นออกมาจากกัญชา ถึงแม้ว่าสารนั้นจะสูงมากกว่าช่อดอกกัญชาปกติ แต่เมื่อมันไม่มีผลต่อสมองที่ควบคุมระบบหายใจของเราแล้ว มันจึงไม่เป็นอันตรายต่อเรา ได้เลยครับสารเกินปริมาณจนทำให้ตายได้

Overdose คือ

สิ่งสำคัญคือเมื่อเรามีอาการเมากัญชาก็ควรจะควบคุมสติให้อยู่ หากรู้ตัวว่าเมาก็ไม่ควรจะขับรถออกไปไหน เพราะการที่เราไม่สามารถควบคุมสติไม่ได้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงควรระวังตัวเป็นอย่างดี จากสหายกัญชา